Kalite Komisyonu

Kalite Birim Sorumluları

1.      Öğr. Gör. Abdullah BAYCAR(Başkan)

abaycar@siirt.edu.tr

2.      Dr. Öğr. Üyesi Behcet İNAL(Üye)

behcetinal01@gmail.com

3.      Murat YOLTAY(Üye)

yoltaymurat56@siirt.edu.tr

4.      Zeynep ARAT(Üye)

zeynep-arat@outlook.com

5.      M.Mesut ERDEMCİ(Üye)

mesuterdemci@siirt.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi EBRU AKKEMİK
Güncelleme : 14.11.2018 17:33:43