Analiz Sözleşmesi


1. Analiz şartlarına uygun şekilde numune alma müşteriye aittir. 
2. Numunenin laboratuvara kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı analiz sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan laboratuvar sorumlu tutulamaz. 
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu laboratuvar tarafından analizin sıhhatli olmadığı belirtilip raporda o şekilde yazılacağı belirtildikten sonra kabul edilir. 
4. Müşteri, numuneleri numune kabul ve raporlama birimi tarafından kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır. 
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formları eksiksiz olarak doldurulması ve imzaların yetkili kişiler tarafından atılması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formlarının doldurulup imzalanmasıyla müşteri, analize gönderilen numunenin(varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder. 
7. Analiz ücreti fiyat listesindeki fiyatlara göre belirlendikten sonra Ziraat bankasındaki SİÜBTUAM banka hesabına yatırılır. (Ziraat Bankası Siirt şubesi, Hesap Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı IBAN: (TR620001000094621307525034) 
8. Beyan edilen analiz süreleri tahmini süre olup, elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden laboratuvar sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir. 
9. Müşteri randevulu analizlerde, randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün önceden haber vereceğini, aksi durumlarda analiz ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler analiz raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde imha edilir. Analiz işlemleri tamamlandıktan sonra müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun şartlarda saklanır. Bu süre sonunda imha edilir. 
11. Her türlü posta/kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Analiz ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge laboratuvara ibraz edilmeden analiz raporu düzenlenmez. 
13. Müşteri, analiz sonuçlarının sadece analizi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda SİÜ Laboratuvarı’nın adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün SİÜ laboratuvar tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder. 
14. Anlaşmazlık durumlarında Siirt Mahkemeleri yetkilidir. 15. Yukarıdaki hususları okudum ve kabul ediyorum.
MEHMET MESUT ERDEMCİ
Güncelleme : 17.02.2020 14:23:08